صـادرات خرمـا

شرکت آروین تجارت بهتاش  با تلاش گروهی از تجار باسابقه در کنار جوانان آشنا به فناوری های جدید تولید و فرآوری مواد غذایی و الخصوص خرما و از سویی تجارت بین المللی و صادرات ، با تکیه برتولید و بسته بندی محصول، همراه با عرضه ی بهترین و مرغوبترین خرمای های تولیدی ایران از جمله خرما کبکاب ، خرما پیارم و خرمای مضافتی خرمای سایر یا استعمران خرمای ربی خرمای کلوته ،شروع بکارنمود. 

خرما