صـادرات سیب

صادرات سیب درختی در ایران به میزان قابل توجهی انجام می‌شود. این محصول در استان‌های مختلفی از جمله آذربایجان شرقی، فارس، خراسان، کرمان، تهران و … تولید می‌شود. صادرات سیب درختی به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت و روسیه صورت می‌گیرد. برای صادرات سیب درختی به کشورهای خارجی، باید به موارد زیر توجه شود:

  1. کیفیت بالای محصول: سیب درختی باید کیفیتی بالا و بدون عیوب داشته باشد تا بتوان به صورت موفقیت‌آمیزی به کشورهای خارجی صادر کرد.
  2. تحویل به موقع: باید به موقع و به صورت بسته‌بندی شده سیب درختی را به مقصد صادر کرد.
  3. بسته‌بندی مناسب: باید سیب درختی را به صورت مناسب بسته‌بندی کرد تا در طول مسیر صادر کردن خراب نشود.
  4. رعایت مقررات و قوانین کشور مقصد: باید در هنگام صادرات سیب درختی به کشورهای خارجی، قوانین و مقررات کشور مقصد رعایت شود.
  5. ارائه مدارک و مجوزهای لازم: برای انجام صادرات سیب درختی به کشورهای خارجی، باید مدارک و مجوزهای لازم را به مقصد ارائه کرد.
سیب